STREFA KLIENTA

Jak zrobić PDF’a?

pdf_logoBardzo często zdarza się, że dokumenty przyniesione do nas nie wyglądają tak samo jak wyglądały na komputerze, na którym zostały zrobione. Przyczyny tego są różne. Najczęściej wygląd dokumentu zmienia się z powodu innych czcionek (których nie ma u nas zainstalowanych) albo z uwagi na ustawienia innych marginesów (których nasze drukarki nie obsługują). Często też dokumenty (zwłaszcza z programu MS Word) różnią się (rozjeżdżają) z niewyjaśnionych powodów. Najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zrobienie PDF'a.

Dokument przyniesiony do nas w formacie PDF gwarantuje poprawne odwzorowanie czcionek, grafik, obrazków i innych nietypowych elementów. Co najważniejsze to fakt, że zostanie zachowany układ stron.

Aby zrobić PDF’a z jakiegokolwiek programu wystarczy zainstalować darmowy program "doPDF", który tworzy w systemie wirtualną drukarkę i poprzez drukowanie do niej umożliwia tworzenie plików PDF.

Program "doPDF" można pobrać tutaj: doPDF.
Po zainstalowaniu do listu drukarek powinna dojść nowa pozycja: doPDF Od tej pory “drukując” na tą drukarkę tworzy się automatycznie dokument PDF, który można zapisać i przynieść lub wysłać do nas do wydruku. Użytkownicy programu Open Office mogą zrobić PDF’a jednym kliknięciem w ikonkę z napisem PDF.

 

Czym są SPADY?

spadySpad drukarski w projekcie oddawanym do druku służy bezpiecznemu przycięciu go do ostatecznego formatu. W sytuacji w której tło Państwa projektu jest inne niż białe (czyli wypełnione kolorem lub zdjęciem, grafiką) i przylega do krawędzi projektu, użycie spadów jest obowiązkowe. Proces docinania papieru po wydrukowaniu odbywa się poprzez cięcie stosów papieru i aby zachować prawidłowy wygląd krawędzi (uniknięcie białych pasków papieru) w Państwa wydruku należy użyć spadów. Spad wykonuje się podczas kreacji projektu, polega na powiększeniu obszaru roboczego formatu docelowego o minimum 3 mm. Spady są najczęściej pomijanym elementem w projektach dostarczanych do drukarni. Przygotowywanie projektu z uwzględnionym powiększonym obszarem roboczym o spad, na etapie projektowania eliminuję problem.

Zamiana tekstu na KRZYWE.

Jednym z podstawowych wymogów przy wysyłaniu/przyjmowaniu plików do druku jest zamiana wszystkich występujących w nim fontów na krzywe.

Na etapie projektowania program korzysta z czcionek zainstalowanych na komputerze i dopóki korzysta się z tego komputera nie ma żadnych sygnałów o błędach. Przesłanie tych plików do innego komputera gdzie brakuje tych czcionek wiąże się z koniecznością użycia fontów zastępczych, które mogą bardzo różnić się swoimi właściwościami. Nawet jeśli na innym komputerze jest zainstalowana taka sama czcionka, to może się okazać, że jest to jej inna wersja lub jest przygotowana przez innego producenta. W takiej sytuacji program graficzny nawet nie wyświetli komunikatu, że mogą występować błędy, a te w rzeczywistości będą bardzo znaczące.

Aby tego uniknąć zamienia się wszystkie fonty na krzywe. W chwili zamiany litery przestają w rzeczywistości być fontami i zostają zastąpione matematycznym opisem obiektów geometrycznych w płaskiej przestrzeni. Tekst taki traci trwale swoje właściwości edycyjne. Dzięki takiej zamianie, tekst zamieniony ma krzywe, a dokładniej tylko krzywe, będzie prawidłowo odczytywany na każdym komputerze na jakim plik zostanie otworzony.

 • Aby zamienić fonty na krzywe w CorelDraw, zaznacz tekst lub ramkę tekstową, a następnie:
  Prawy przycisk myszy > Przekształć w krzywe lub Ctrl+Q
 • Aby zamienić fonty na krzywe w Photoshopie, zaznacz w menu warstwy, warstwę z tekstem, a następnie:
  Prawy przycisk myszy > Konwersja na kształt
 • Aby zamienić fonty na krzywe w Illustratorze, zaznacz tekst lub ramkę tekstową, a następnie:
  Prawy przycisk myszy>Zamień na krzywe lub Shift+Ctrl+O
 • Aby zamienić fonty na krzywe w InDesign, zaznacz ramkę tekstową, a następnie:
  Menu>Tekst>Zamień na krzywe lub Shift+Ctrl+O
Jak przygotować wydruk pracy dyplomowej?

Co należy wiedzieć przed wydrukiem pracy dyplomowej?
Każda uczelnia ma swoje indywidualne wymogi co do wyglądu pracy. Przed wydrukiem należy ustalić:

-sposób wydruku – jednostronny lub dwustronny

-rodzaj oprawy dla druku jedno i dwustronnego (miękka/twarda/bindowanie)

-ilość egzemplarzy dla druku jedno i dwustronnego w danej oprawie

-rodzaj wydruku dla każdego egzemplarza (mono/kolor)

Jak przygotować pracę do druku jednostronnego i do druku dwustronnego?

Wersja jednostronna:
przygotowanie zgodnie z wymaganiami uczelni. Należy uwzględnić, że oprawa pracy wymaga, żeby lewy margines wynosił min. 2,5 cm. Numeracja powinna znajdować się na dole po prawej stronie kartki (spotykana jest też numeracja na dole, na środku kartki).

Wersja dwustronna:
przygotowanie zgodnie z wymaganiami uczelni. Powinna mieć marginesy lustrzane i numerację zewnętrzną (nieparzysta numeracja po prawej stronie, parzysta natomiast po lewej stronie kartki) ewentualnie marginesy identyczne z obu stron kartki, np. 2,5 cm i numerację stron na środku. Jeśli planujemy dwustronny wydruk dokumentu musimy pamiętać, że po stronie tytułowej zazwyczaj następuje pusta strona (zatem należy dodać ją w pliku), natomiast kolejna, czyli trzecia strona dokumentu to najczęściej spis treści lub podziękowania.

Jak zapisać plik aby wszystko wydrukowało się prawidłowo?

Plik, którzy przygotowujemy na swoim komputerze, w swojej wersji edytora tekstowego na innych komputerach mogą wyświetlać się nieprawidłowo (starsza/nowsza wersja programu itp.). Jedynym sposobem, aby uniknąć problemu i aby pliki wyświetlały się poprawnie, jest zapisanie dokumentu w formacie PDF. Tylko wtedy możemy zagwarantować prawidłowy wydruk dokumentu (po zapisaniu pliku do formatu PDF należy upewnić się, że jest to ostateczna wersja ponieważ edycja u nas na miejscu przy dużej ilości klientów jest niemożliwa).

Jak zamienić plik na PDF?

Z pliku Microsoft Word:
Wybierz zakładkę Plik lub naciśnij przycisk Microsoft Office i wybierz polecenie Zapisz jako... a następnie wybierz rozszerzenie PDF lub XPS dalej postępuj tak jak przy zapisie pliku Word.

Z pliku OpenOffice.org Writer:
Wybierz zakładkę Plik i wybierz polecenie Eksportuj jako PDF... Nie musisz nic zmieniać w parametrach wyskakującego okna. Naciśnij przycisk Eksportuj i wybierz miejsce zapisu pliku.

Inny sposób:
Jeżeli masz problemy z zapisaniem pliku przy pomocy powyższych wskazówek możesz to zrobić korzystając z programu do zapisu plików do formatu PDF. Najbardziej powszechnym i darmowym programem jest "doPDF". Program należy pobrać przez internet (tutaj) i zainstalować na komputerze. Działa on na zasadzie drukarki. Aby stworzyć plik PDF wystarczy użyć opcji Drukuj i z listy dostępnych drukarek wybrać doPDF, nacisnąć Drukuj i wybrać miejsce zapisu pliku. Należy pamiętać że plik PDF nie jest formatem edytowalnym i wszelkich poprawek należy dokonywać w edytorze tekstowym.

Jak powinna wyglądać numeracja stron?

W wersji pracy drukowanej dwustronnie nieparzyste numery powinny znajdować się po prawej stronie arkusza, a parzyste po lewej stronie arkusza (ewentualnie wszystkie numery stron na środku)

Jak wstawić numerację naprzemienną?
W pliku Microsoft Word aby ustawić numerację po zewnętrznej stronie kartki należy ustawić kursor na pierwszej stronie dokumentu i wybrać: wstawianie -> nagłówek i stopka -> numer strony -> należy wybrać numerację po zewnętrznej stronie kartki (z prawej strony) -> w opcjach zaznaczyć: „inne na stronach parzystej i nieparzystej”, później wstawić numerację na stronach parzystych po wewnętrznej stronie kartki (z lewej).
Aby ustawić numerację pośrodku strony wybrać wstawianie -> nagłówek i stopka -> numer strony -> wybrać numerację pośrodku strony.

Strona tytułowa pracy:
Strona tytułowa nie powinna mieć numeru. Aby usunąć numerację z pierwszej strony należy wybrać wstawianie numeracji, wybrać sposób numeracji i zaznaczyć opcję „inne na pierwszej stronie”.

Warto wiedzieć!

-Wydruk stron kolorowych i czarno-białych jest liczony automatycznie przez urządzenie. Odnośniki do stron, które są zaznaczone kolorem niebieskim będą więc liczone jak strony kolorowe. Najlepiej jest pousuwać tzw. hiperłącza (wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku i wybrać „usuń hiperłącze).

-Kartka składa się z dwóch stron, opłata naliczana jest za stronę nie za kartkę.